Pernille Egede Taulund - Psykoterapeut MPF
Mine terapeutiske tilgange

Skab varig forandring - book en uforpligtende afklarende samtale, uden beregning

Mine terapeutiske tilgange

Overordnet set handler min terapeutiske tilgange om, at give dig overskud, øget livskvalitet, bedre forståelse af dig selv og den måde du er tilstede i verden på. Humanistisk personcentreret psykoterapi


Terapiformen er baseret på humanvidenskabelig psykoterapi, humanisme og eksistentiel filosofi og er en samlebetegnelse for flere beslægtede tilgange til psykoterapi, der lægger vægt på at fremme det enkelte unikke menneskes udvikling som et frit, selvstændigt og ansvarligt individ. Her lægges holistisk vægt på det hele menneske, som et menneske, der er i harmoni med sig selv og gør hvad det vil.

Der tages udgangspunkt i det menneskelige i modvægt til det naturvidenskabelige. Mennesket opfattes derfor ikke som et dyr, men som et helt væsen med frihed og valg. Det er derfor som udgangspunkt ikke hjernen, generne og barndommen, men derimod personens oplevelser og erfaringer, der er i fokus. Målet er at fremme klientens frihed og vækst. 


Den første humanistiske tilgang var psykolog Carl Rogers personcentrerede eller klientcentrerede metode, der lagde vægt på, at klienten ikke er betinget af biologiske anlæg og opvækstmiljø, men er en person, der har frihed og valg.

Kognitiv terapi


Det er en terapiform, som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske udfordringer. 


Det er et korttidsterapeutisk forløb, hvilket som udgangspunkt vil være ugentlige samtaler gennem ca. 3 måneder. Terapeuten er aktiv og strukturerende og der gives ofte ”hjemmearbejde” for, dvs. øvelser og lignende, som klienten skal udføre mellem sessionerne.

Den Motiverende Samtale


Det er en ikke-konfronterende metode, der i en samarbejdende ånd undersøger og styrker motivationen for forandring og beslutningen om at ændre vaner. Målet med motivationssamtalen er at fremme forandringsudsagn og derved blidt skubbe en person i retning af forandring. Det er en kommunikationsmetode, der har fokus på at fremkalde personens indre motivation for forandring.

Chok Release Metoden


Metoden benytter sig af redskaber, der er intuitive og håndgribelige, og som kan guide det fastlåste menneske i, hvordan man navigerer uden om det, der, måske gennem mange år, har holdt en fast i bestemte mønstre.


Chok Release metoden sikrer, at nervesystemet bliver opdateret, så det reagerer på nutiden og ikke længere er bundet af tidligere måder at reagere på. Oplevelserne forsvinder ikke, men arkiveres i skuffen.


Chok Release metoden er udviklet af Nadia Ferhat, der har sammenkogt de mest kraftfulde terapeutiske redskaber. Læs mere her.